Černá Hora - Montenegro

 

 

Byla nejmenší republikou bývalé Jugoslávie.

Na 13812 km2 žije necelých 700tis. obyvatel - Černohorci,

Srbi, Albánci, Muslimové, Chorvati.

Metropolí je Podgorica, která má 159000 obyvatel.

Černá Hora je kandidátskou zemí Evropské unie.

Jako úřední jazyk slouží srbochorvatština ( není problém se dorozumět ).

Platnou měnou na území celé Černé Hory je Euro. 

Do Černé Hory je potřeba platný cestovní pas.


Ačkoliv se Černá Hora rozlohou řadí mezi malé státy, její přírodní krásy,

bohatost a rozmanitost  historických památek,

ji řadí mezi turisticky zajímavou a vyhledávanou destinaci.

Nejvíce turistů však přijíždí v letních měsících do turistických center na pobřeží.  

Pobřeží je necelých 300 km dlouhé a nabízí mnoho pláží o celkové délce 73 km.

Z toho 1/3 zabírají pláže písečné, zbytek pláže oblázkové.

Teplota je po dobu více než šesti měsíců v roce nad 18 stupňů.

Proto jsou pláže Černé Hory jedny z nejteplejších a nejslunnějších v celé Evropě.

Pro černohorské pobřeží je typické subtropické rostlinstvo a teplé,

čisté moře s viditelností až 56m.


Černá Hora je velmi hornatý stát, celé území náleží k Dinárským horám.

Nejvyšší vrcholky přesahují nadmořskou výšku 2500 m.

Četná pohoří, která zdobí malebná jezera,

vytváří jednu z nejkrásnějších a ekologicky nejzachovalejších horských oblastí 

Balkánu a Evropy vůbec.

Reliéf této krajiny je neobyčejně mnohotvárný.

 Kaňon Tara, nejhlubší v Evropě a historické město Kotor, 

jsou památkami UNESCO.

  Jezero Skadar je největší jezero na Balkáně.

Jeho rozloha kolísá od 356 km2 do 376 km²,

z čehož přibližně jedna třetina (148 km²) připadá Albánii a zbytek Černé Hoře.

Dosahuje hloubky až 12 m (podle jiných zdrojů až 44 m případně dokonce 60 m).

Leží v nadmořské výšce 6 m.

Rozsáhlé plantáže olivovníků, citrusů a fíků, nalezneme v okolí Baru a Uljcinu. 

V oblasti Podgorice potom vinohrady.